News

NORWEGIAN BUSINESS INVESTMENTS IN SOMALIA: OPPORTUNITIES AND

Somali Norwegian Strategic Partners( SNSP) is arranging a seminar about the possibilities and potentials for

Klimaendringer i Somalia

Vi beskriver tre utfordringer Somalia står overfor i møte med klimaendringer: 1) Tørket: Land i Afrika

Somalisk diaspora i Norge

Somali Norwegian Strategic Partners (SNSP) har som formål å styrke forbindelsene mellom Norge og Somalia.

Klimaendringer i Somalia

Vi beskriver tre utfordringer Somalia står overfor i møte med klimaendringer: 1) Tørke: Land i Afrika

Somalia mister 300 millioner dollar hvert år

Organisasjonene Global Fishing Watch (GFW) og Trygg Mat Tracking (TMT) har i samarbeid med myndighetene