You are currently viewing Somalisk diaspora i Norge

Somalisk diaspora i Norge

Somali Norwegian Strategic Partners (SNSP) har som formål å styrke forbindelsene mellom Norge og Somalia. Et av virkemidlene for å gjøre det, er å arrangere seminarer, debattmøter og skape rom for dialog og erfaringsutveksling mellom det norsk-somaliske miljøet som holder til her, og norske myndigheter som har et stort engasjement i Somalia.

I år har Norge fått en ny strategi for sitt engasjement i Somalia( Link). Strategien peker blant annet på at Norge ønsker tettere samarbeid med norsk-somaliere. I tillegg får Norge et nytt ambassadekontor i Muqdisho-Somalia som skal åpnes etter sommeren i år.  I den anledning har SNSP i samarbeid med Utenriksdepartementet holdt et seminar hvor vi samlet resurspersoner fra det somaliske miljøet i Norge og representanter fra norske myndigheter. Målet var å bli kjent, utveksle erfaringer, knytte kontakter og lære mer om den nye strategien

Vi har blant annet invitert Thorbjørn Gaustadsæther, som er UDs fagdirektør for Somalia, Heidi Johansen, som er Norges nye spesialutsending til Somalia, og Haakon Svane, som skal lede det nye ambassadekontoret i Mogadishu. Dette kontoret er underlagt ambassaden i Nairobi. Vi har også  invitert fagfolk som har forsket på norsk utenrikspolitikk og norsk-somaliere sin rolle.

I løpet av møtet fikk vi informasjon om Norges strategi og plan for samarbeid med Somalia som partnerland, strategiske mål, prioriterte innsatsområder og bakgrunnen for norsk innsats i Somalia. Samtidig fikk vi diskutere hvilken rolle den somaliske diasporaen i Norge kan spille i Norges utviklings- og utenrikspolitikk i Somalia.

Både deltakelsen, engasjementet som ble visst, og spørsmålene som ble stilt, samt løsningene som ble foreslått viser at interessen for temaet er stort både for norske-somaliere og for Utenriksdepartement.

Avslutningsvis ønsker vi å trekke frem viktigheten av at norske myndigheter holder kontakt med den somaliske diaspora i spørsmål knyttet til deres hjemland. Diasporaen i Norge sitter på med verdifull kunnskap om hva som rører seg i hele Somalia. Den tette kontakten kan være med å sørge for at Norges tilstedeværelse i regionen blir verdsatt og satt pris på i møte med somaliske myndigheter og resten av det internasjonale samfunnet.

Vi vil igjen takke til Utenriksdepartement for samarbeidet, og til våre dyktige paneltakere og gjestene for deltakelsen.