,

About us

Somali Norwegian strategic partners (SNSP) er en uavhengig ikke kommersiell organisasjon som jobber for å fremme kunnskap om Somalia, skape gode relasjoner og bilateralt samarbeid mellom Norge og Somalia. Vi følger norsk utviklingspolitikk og bilateralt samarbeid mellom landene, og kommenterer aktuelle hendelser, utfordringer og muligheter, med fokus på norsk innsats i Somalia.

SNSP

Veiledende prinsipper

Vårt arbeid er å skape arenaer for dialog, samarbeid, politikkutvikling og kunnskap om Somalia. Gjennom debatter,seminarer og annen møtevirksomhet, samt pressearbeid, artikkelproduksjon og sosiale medier, retter vi søkelyset på sentrale og komplekse områder hvor norsk innsats kan spille en avgjørende rolle for utviklingen i Somalia.

SNSP er partipolitisk uavhengig og har heller ingen tilknytning til religiøse grupper.

Vi driver kommunikasjon og påvirkningsarbeid overfor beslutningstakere,opinionen og private som engasjerer seg for en fredelig utvikling i Somalia.

SNSP

Said Mahamud Ali

The chief executive officer.

Hibo Bashir Gele

Chief operating officer.

Abdulkadir F. Diiriye

Somalia representative.

Hølje Haugsjå

Project Management Advisor

Thea Sofie Rusten Grastveit

Organisational Development Advisor

Hassan Adan

Project Development Advisor

Abdisalam Mohamed

financial advisor

Team Member

Product Manager