Somali Norwegian Strategic Partners

Vi driver kommunikasjon og påvirkningsarbeid overfor beslutningstakere,opinionen og private som engasjerer seg for en fredelig utvikling i Somalia.

About Us

Somali Norwegian strategic partners (SNSP) er en uavhengig ikke kommersiell organisasjon som jobber for å fremme kunnskap om Somalia, skape gode relasjoner og bilateralt samarbeid mellom Norge og Somalia.

Events

Vårt arbeid går blant annet ut på å skape arenaer for dialog, samarbeid, politikkutvikling og kunnskap om Somalia. Det gjør vi gjennom å arrangere debatter, seminarer og annen møtevirksomhet, drive pressearbeid, artikkelproduksjon og sosiale medier. Slik ønsker vi å rette søkelyset på områder hvor norsk innsats kan spille en positiv rolle for utviklingen i Somalia.

Contact Us

Here you can find information about how to contact us. Please note that some information is in Norwegian or Somali only.

Recent News​

Klimaendringer i Somalia

Vi beskriver tre utfordringer Somalia står overfor i møte med klimaendringer: 1) Tørket: Land i Afrika er særlig utsatt for klimaendringer. De rammes hyppigst av flom, tørke, hetebølger og annet ekstremvær. I Somalia kommer det alvorlige tørkeperioder som truer livet til millioner av mennesker. Jordbruk og husdyrhold er viktige motor for

Somalisk diaspora i Norge

Somali Norwegian Strategic Partners (SNSP) har som formål å styrke forbindelsene mellom Norge og Somalia. Et av virkemidlene for å gjøre det, er å arrangere seminarer, debattmøter og skape rom for dialog og erfaringsutveksling mellom det norsk-somaliske miljøet som holder til her, og norske myndigheter som har et stort engasjement

Klimaendringer i Somalia

Vi beskriver tre utfordringer Somalia står overfor i møte med klimaendringer: 1) Tørke: Land i Afrika er særlig utsatt for klimaendringer. De rammes hyppigst av flom, tørke, hetebølger og annet ekstremvær. I Somalia kommer det alvorlige tørkeperioder som truer livet til millioner av mennesker. Jordbruk og husdyrhold er viktige motor for

SNSP Advisory board

Mohamed Osman Jawari

Former Speaker of the Federal Parliament of Somalia.

Safia Abdi Haase

Winner of The Royal Norwegian Order of Saint Olav

Hassan Ali Khaire

Former Prime Minister of Somalia.

Dr. Stig Jarle Hansen

Professor and leader of the international relations program at the Norwegian University of Life Science.

Abdirahman M. Abdullahi

the Governor of the Central Bank of Somalia (CBS).

Dr. Abdi Ali

Former State Minister the interior and National Security, member of the Federal of Somalia.