You are currently viewing Somalia mister 300 millioner dollar hvert år på grunn av ulovlig fiskeriaktivitet.

Somalia mister 300 millioner dollar hvert år på grunn av ulovlig fiskeriaktivitet.

Organisasjonene Global Fishing Watch (GFW) og Trygg Mat Tracking (TMT) har i samarbeid med myndighetene i Somalia avdekket storskala ulovlig fiske utenfor Somalias farvann, en aktivitet som beskrives som et av verdens største ulovlige fiskeriaktivitet.

I fiskesesongen mellom 2019-2020 ble blant annet 112 iranske fartøyer observert innenfor Somalias farvann. Somalia har et av Afrikas lengste kystlinje og etter borgerkrigen har det vært vanskelig å kontrollere farvannet uten sentrale myndigheter. Det har åpnet opp for illegal, uregulert og urapporterte (IUU) fiskeriaktiviteter fra utenlandske fiskere som ellers skal ha lisens og samtykke fra myndighetene.

Fiskerisektoren har et stort potensiale i Somalia dersom resursene utnyttes på en bærekraftig og lovlig måte. Det kan gi skatteinntekter til myndighetene og samtidig bidra til å skape arbeidsplasser og bedre matsikkerhet.

400 000 mennesker lever av fiskeri og annen aktivitet tilknyttet fiske i Somalia (Kulmiye, mai 2020). Denne rapporten fra GFW og TMT gir kunnskap om det som skjer utenfor Somalia og Jemens kyst.