Diasporamøte mellom Norges utenriksdepartement og norsk-somaliere

Diasporamøte mellom Norges utenriksdepartement og norsk-somaliere

Diasporamøte mellom Norges utenriksdepartement og norsk-somaliere

2316 2316 people viewed this event.

Vi i Somali Norwegian Strategic Partners (SNSP) har som formål å styrke forbindelsene mellom Norge og Somalia. Et av virkemidlene for å gjøre det, er å arrangere seminarer, debattmøter og skape rom for dialog og erfaringsutveksling mellom det norsk-somaliske miljøet som holder til her, og norske myndigheter som har et stort engasjement i Somalia. Mer om oss kan du lese her (link)

I år har Norge fått en ny strategi for sitt engasjement i Somalia Link). Strategien peker blant annet på at Norge ønsker tettere samarbeid med norsk-somaliere. I tillegg får Norge et nytt ambassadekontor i Muqdisho-Somalia som skal åpnes etter sommeren i år.  I den anledning har vi vært i dialog med utenriksdepartementet og sondert mulighetene for å avholde seminar hvor vi samler resurspersoner fra det somaliske miljøet i Norge og representanter fra norske myndigheter. Målet er å bli kjent, utveksle erfaringer, knytte kontakter og lære mer om den nye strategien.

Utenriksdepartementet (UD) vil si noe om den nye strategien i tillegg til utviklingen i  det bilaterale forholdet mellom Norge og Somalia. Vi har blant annet invitert Thorbjørn Gaustadsæther, som er UDs fagdirektør for Somalia, Heidi Johansen, som er Norges nye spesialutsending til Somalia, og Haakon Svane, som skal lede det nye ambassadekontoret i Mogadishu. Dette kontoret er underlagt ambassaden i Nairobi, og vi håper ambassadøren der også har anledning til å delta.  Vi har også  invitert fagfolk som har forsket på norsk utenrikspolitikk og norsk-somaliere sin rolle.

Vi vil gjerne invitere dere til dette møtet og håper du har anledning til å delta. Datoen er 19. august. Vi skal holde seminaret på MF vitenskapelig høyskole som ligger i Majorstuen (adresse: Gydas vei 4, 0363 Oslo)

Møtet starter 1700 og varer til 19:30. 

To register for this event email your details to post@somalinorwegiansp.com

Register using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

 

Date And Time

19-08-21 to
19-08-21
 

Location

Share With Friends