Aktiviteter

Vi jobber for

  • Å skape gode relasjoner mellom Norge og Somalia, bærekraftig utviklingshjelp og bilateralt samarbeid mellom landene
  • Å fremme kunnskap om Somalia og styrke politisk engasjement for utviklingen der
  • Å drive påvirkningsarbeid overfor beslutningstakere, delta i offentlig debatter og selv legge til rette for å skape slike arenaer

Vår tilnærming

  • Arrangere debattmøter om forhold som berører Somalia og norsk utviklingshjelp
  • Drive pressearbeid, skrive innlegg og bidra med nyanser og innfallsvinkler 
  • Delta på ulike plattformer i sosiale medier og bidra til å kunnskap om hvem vi er og vårt arbeid 
  • Drive påvirkningsarbeid overfor beslutningstakere og opinionen i form av offentlige høringer og andre kanaler 
  • Arrangere seminarer og foredrag for å formidle kunnskap om Somalia
  • Bygge nettverk og våre en støttespiller hos myndigheter, næringsliv og hjelpeorganisasjoner som engasjerer seg for en fredelig utvikling i Somalia