Hvorfor er stabilitet og fred viktig i Somalia?

0
194

Velstand, stabilitet og utvikling er viktig for Somalia, regionen og det internasjonale samfunnet. Siden borgerkrigen brøt ut på 90- tallet har millioner blitt internt fordrevne, mange har flyktet til nabolandene og land som England, USA, Sverige og Norge. 

Urolighetene i Somalia har gått hardt utover sivilbefolkningen og naboland i regionen. Den Afrikanske Union har støttet myndighetene i Somalia mot ekstreme grupperinger i over ett tiår. Samtidig truer Al-shabab innbyggere i Somalia, og sikkerheten til naboland i regionen. Tørke og klimaendringer endrer livsgrunnlaget til millioner av mennesker som lever av husdyr. 70% av befolkningen er under 30 år. Det er fortsatt store utfordringer og lite fremtidshåp for mange.

Det internasjonale samfunnet har satset tungt med å hjelpe ulike myndigheter i Somalia siden 2012 da landet fikk en føderal regjering. Støtten har gått til AMISOM og terrorbekjempelse, mot piratvirksomhet, tørke og hungersnød, og for politisk forsoning og stabilitet. 

Norge og norske organisasjoner har over lengre tid støttet befolkningen i Somalia, og mange er takknemlig for tilstedeværelsen til norske NGOer og norsk bistand. I tillegg til humanitær tilstedeværelse har Norge også sendt militær personell til FNs fredsbevarende styrker på 90-tallet, da daværende stat kollapset, og 20- tallet sammen med en internasjonal koalisjon for at sivil skipsfart skulle få passere utenfor somaliske kysten og hindre kapringer.

Også norsk næringsliv begynner å interessere seg for Somalias potensiale, noe som kan bidra til deling av erfaringer og kunnskap, vekstpotensiale og tettere samarbeid mellom Norge og Somalia kommersielt. 

Samtidig har regjeringen pekt ut Somalia som ett av Norges prioriterte partnerland i utviklingspolitkkken, som en partner for fred, stabilisering og konfliktforebygging. Arbeid for politisk stabilitet og reformer innenfor økonomi og styresett er noen av hovedprioriteringene for det norske engasjementet. 

Det bor 40- tusen Somaliere i Norge og mange følger situasjonen i hjemlandet tett samtidig som de sender penger til slektninger. I de senere år har dessuten mange norsk-somaliere reist til Somalia for å delta i gjenoppbygging og politisk deltakelse. Blant dem er nåværende statsminister, tidligere parlamentspresident, tidligere utdanningsminister, nåværende sentralbanksjef og parlamentsmedlemmer. Det er tydelig at det norsk-somaliske miljøet engasjerer seg for utviklingen i Somalia. Vi ønsker at denne innsatsen og engasjement fra både norske myndigheter, norsk-somaliere og andre aktører, i større grad deles slik at alle parter kan dra nytte av hverandres erfaringer og kunnskap. 


SNSP vil skape rom for frie tanker om hvordan Norge som bistandsaktør kan bidra med en bærekraftig utviklingshjelp, som ikke skaper avhengighetsforhold, men partnerskap i utviklingspolitikken. Stabilitet i Somalia er viktig for somaliere som har stått i grusomheter og opplevd konsekvensene av krig, men også regionen, internasjonal sikkerhet og skipsfart. På grunn av Norges langvarige engasjement og strategi som «Partnerland» for Somalia, ønsker SNSP å skape en plattform for diskusjoner, kunnskapsdeling og dialog med myndighetene og andre aktører som jobber for en fredelig utvikling i Somalia. Det er vår visjon.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here