Norge i Somalia.

0
339

Norge har hatt bilaterale forbindelser med Somalia siden frigjøringen i 1960. På begynnelsen av 1990-tallet var de norske bidragene hovedsakelig humanitære på grunn avinterne konflikter, statlig sammenbrudd og naturkatastrofer.

Etter opprettelsen av en ny somalisk regjering i 2012 økte Norge igjen sin engasjementet for fred og forsoning, stabilitet og demokratisering.

Norge har tatt initiativ til viktige utviklingsprogrammer og prosjekter som «Somalia Special Facility». SFF har vært avgjørende for regjeringens mulighet til å betale lønn til embetsmenn og finansiere infrastrukturprosjekter. Når mennesker får lønn og har tilgang på offentlig infrastruktur øker det tilliten til den somaliske regjeringen.

Somalia er et av Norges prioriterte «Partnerland i utviklingspolitikken» som en partner for stabilisering og konfliktforebygging.

  • Arbeid for politisk stabilitet, 
  • fred, 
  • reformer innenfor økonomi og styresett, 
  • bærekraftig utvikling
  • og humanitær bistand er hovedprioriteringene for det norske engasjementet.

Privat sektor støttes gjennom Norfund og Nordic Horn of Africa Opportunity Fund.

I tillegg støttes utdanning både gjennom globale fond, frivillige organisasjoner og regjeringen.


Norge mottok en forespørsel fra forrige president Hassan Sheik om at Somalia skulle delta i det norskledede Olje for utvikling-programmet. Dette programmet har som mål å dele den norske erfaringen med forvaltning av petroleumssektoren og institusjonell kapasitetsbygging og samarbeid med utviklingsland med fremvoksende petroleumssektorer.

Programmet er bygget på fire søyler, les mer om olje for utvikling-programmer her

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here