Fakta om Somalia.

0
260

Innbyggertall: mellom 11-15 millioner innbyggere 

Offisiell språk: Somali og Arabisk 

Byer med over en million innbyggere: Mogadishu,Hargeisa Beledweyne og Baydhabo

Viktige byer: Mogadishu, Hargeisa, Kismayo, Bosasso, Berbera, Garowe

Forventet levealder: 55 år kvinner , 50 år menn 

Demografi: de aller fleste er somaliere, men det finnes også minoriteter fra nabolandene. 70% av befolkningen er under 30 år

Lese og skriveferdigheter: 38% av befolkningen kan verken lese eller skrive 

Somalias budsjett 2018: 297 millioner dollar Norsk bilateral bistand 2018: 543 millioner kroner.

Somalia er en republikk i Øst-Afrika som ligger mellom Adenbukta og Det indiske hav på Afrikas horn. Landet grenser til Djibouti i nordvest, Ethiopia i vest og Kenya i sørvest. Somalia har Afrikas lengste kyst, og størstedelen av den urbane befolkningen er bosatt ved kysten. Innlandet domineres av nomadisk levesett. De fleste somaliere er muslimer. 

Landbruk og husdyrhold er de viktigste økonomiske sektorene og utgjør omtrent 65% av BNP og sysselsetter en stor andel av arbeidsstyrken og gir eksportinntekter. Andre sektorer er telekommunikasjon, fiskeri, servcie og konstruksjon. Etter borgerkrigen har ikke Somalia hatt en velfungerende økonomi og reguleringer i næringslivet. Likevel har entreprenører og privatpersoner bidratt med ulike initiativer. 

Norges bistandsprogram Olje for utvikling startet i 2016 en kartlegging av potensialet for et program i Somalia i samarbeid med myndighetene i Somalia. 

Somalia er avhengig av bistand fra utlandet og dette, sammen med pengeoverføringer fra slektninger i utlandet balanserer Somalias handelsunderskudd. 

Stabiliteten i Somalia er ekstremt skjør på grunn av klanbaserte rivaliseringer innen den politiske eliten, påvirkning fra utlandet, islamistiske terrorgrupper og konflikt om tilgang på vann og jordområder samt lukrative havner og transportruter.

Økonomisk vekst hindres av 

  • En krevende sikkerhetssituasjon
  • Politisk usikkerhet
  • Dårlig rammevilkår for investorer 
  • Svake institusjoner 

Utfordringer: 

  • En krevende sikkerhetssituasjon, myndighetene mangler autoritet over store deler av landet. Militæret står svakt og det finnes ulike militser med ulik lojalitet og kommandostruktur. Al-shabab utgjør stadig trussel og utfører terrorangrep mot sivile, myndigheter og utenlandske mål. 
  • Svake institusjoner, korrupsjon og avhengighet av ekstern bistand. Somalia ligger helt i bunn i internasjonale korrupsjonsindekser og den står sterkt innen sikkerhet og justisdektoren, offentlige kontrakter og politiske bestikkelser. 
  • Politisk usikkerhet, spenning mellom delstater og sentrale myndigheter om fordeling av makt og ressurser. Utbryterrepublikken somaliland har erklært selvstendighet. Konflikten mellom Qatar, Saudi Arabia og emiratene påvirker innenrikspolitikken i Somalia. Arbeidet med en grunnlov som skal samle ulike interessenter er krevende 
  • Miljøendringer fører til tørke i Somalia. Når husdyrene dør mister menneskene sin eneste livsforsikring. Mange dyr og mennesker har dødd som følge av tørke og konsekvensene av manglende styresett og alternativ økonomi. Det er anslått at 200 000 mennesker døde som følge av tørke og hungersnød mellom 2011 og 2012. 

Strategisk beliggenhet: Adenbukta utenfor Somalia er en viktig transportrute for olje fra den persiske gulfen og arabiske land, noe som gjør denne ruten til en viktig del av verdensøkonomie og internasjonal skipsfart. Piratvirksomhet har vært et stort problem tidligere og en internasjonal styrke sendte marinefartøy for å passe på skipslast. Rapporten «Pirates of Somalia: Ending the Threat, Rebuilding a Nation(2013)» anslo at verdensøkonomien tapte 18 milliarder årlig pga piratvirksomhet og farene det medførte. Avsendere må endre handelsveier med påfølgende høye drivstoffregninger samt betale høyere forsikringspremier og for vakter om bord. I tillegg til piratvirksomhet kan terrorister også få handlingsrom til å utføre angrep eller smugle våpen.  Derfor er sikkerhet og stabilitet rundt adenbukta viktig for den internasjonale økonomien og sikkerheten. 

Mer informasjon om Somalia kan du lese om her 

https://snl.no/Somalia

https://norad.no/landsider/afrika/somalia/

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/so.html

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here